PG Persson entreprenads stora maskinpark.

 

Snöröjning & halkbekämpning

PG Persson entreprenad hjälper dig med all form av snöröjning och halkbekämpning. Han skottar snabbt vägen fri från snö, eller röjer upp på din parkering, liksom transporterar bort oönskade snöhögar.

Snöröjning med PG Persson, vargavintern 2010.

 

Snöröjning av parkeringsplats och andra företagsytor

Behöver ditt företag hjälp med att hålla parkeringar, privata vägar eller bara in- och utfarter fria under vinterhalvåret. PG Persson är "scouten för er": alltid redo och morgonpigg! Kontaktuppgifter här.

PG Persson skottar rent din parkeringsplats.


Snöröjning av gång- och cykelvägar

PG kan även sköta snöröjning av gång- och cykelvägar, tack vare vikplogtillbehöret till gräsklipparen TORO 3000. Maskinen passar också utmärkt till att sköta snöskottning nära huset eller vid känsliga planteringar och trånga ytor.

När våren kommer och gruset ska bort med allt annat vinterskräp har PG också tillbehören och maskinerna för att samla ihop allt skräp. 

Tillbaka till Entreprenadarbeten